معرفی و مشاوره و راه اندازی سایت تولید انواع کودهای بیولوژیک

ورمی تکنولوژی

ورمی تکنولوژی استفاده از واریته های سطحی و زیر سطحی بومی کرمهای خاکی در فرآیند تولید کمپوست و مدیریت خاک است.

فرآیند تولید ورمی کمپوست

فرآیندی که توسط آن کرمهای زنده بقایای آلی را به کست های کرم تبدیل می کنند.

ورمی کمپوست سازی پایدار ساختن مواد آلی در عمل مشترک کرمهای خاکی و ریزجانداران است.اگرچه میکروبها مسئول تخریب شیمیایی مواد آلی هستند ، کرمهای خاکی محر کهای مهم این فرآیند، حالت دادن به مواد سوبسترا و تغییر فعالیت بیولوژیکی هستند.

Vermicompostingاشاره به فرآیندتبدیل مواد قابل تجزیه توسط کرمهای خاکی به vermicastدارد.در این فرآیند مواد آلی محتوی عناصر غذایی  اشکال قابل دسترس تر زیستی تبدیل می شوند.

فرآیند تولید ورمی کمپوست فرآیندی است که توسط آن از کرمها جهت تبدیل مواد (معمولا زایدات) به مواد شبه هوموس با عنوان ورمی کمپوست استفاده می شود. هدف فرآوری سریع و موثر مواد تا حد امکان می باشد.

کست کرم

ماده دفعی سیاه ، بارور و دانه ای کرم خاکی را کست کرم گویند.

کست کرم که همچنین کود کرمی یا هوموس کرمی نیز نامیده می شود، محصول نهایی شکستن و خرد شدن مواد آلی توسط گونه های خاص کرم خاکی به نام کرمهای کمپوستی است.

 


برچسب‌ها: مهندس همتی کارشناس ارشد کودهای بیولوژیک
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:8  توسط آرش همتی  | 

تاریخچه کمپوست

در تهیه کمپوست چینی ها از جمله کشورهایی بودند که در 4000 سال قبل از مواد زاید گیاهی و انسانی کود مناسبی تهیه کردند و آن را برای حاصلخیزی خاک مورد استفاده قرار دادند. از آن به بعد استفاده از مواد زاید در کشورهای مختلف یک کار اساسی در کشاورزی محسوب می گردد. آزمایشهای عملی کمپوست طی سالهای 1926 تا 1941 توسط Waksman و همکاران وی انجام شد. از میان دانشمندان متعددی که در کشورهای مختلف جهان بررسی های زیادی در زمینه کمپوست یا به طور کلی استفاده از مواد آلی در زباله های شهری انجام داده اند ، نام Gotaas برای اغلب متخصصان این رشته بسیار آشناست. او از سال 1950 تا 1952 پژوهش های دامنه داری در مورد کمپوست انجام داده که قابل توجه است. در سالهای اخیر از عملیات مکانیزه کردن کمپوست در اروپا و آمریکا نتایج بسیاری گرفته شده است که هم اکنون مورد استفاده قرار
می گیرد.
Beccari در ایتالیا و Frazer در آمریکا ابداعاتی را در این زمینه انجام داده اند که به نام خودشان به ثبت رسیده است.

در ایران استفاده از مواد زاید گیاهی و انسانی از روزگاران گذشته برای کشاورزی و روستاییان بسیار معمول بوده است. در سال 1351 کارخانه کود گیاهی تهران تاسیس شد که متاسفانه به دلیل وابستگی برون مرزی خود تا کنون امکان استفاده از آن به طور مناسب وجود نداشته است.از آن پس کارخانه های کمپوست زیادی در شهرهای دیگر ایران با ظرفیت های مختلف تاسیس شد.

مهدی رشتبری


برچسب‌ها: مهندس همتی کارشناس ارشد کودهای بیولوژیک
+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:18  توسط آرش همتی  |